Woningen

Wat en waar?

De 5 woningen van Leef zijn gelegen op hetzelfde terrein als het dagcentrum.
3 woningen (Wilg, Beuk en Linde) bevinden zich op het gelijkvloers, 2 woningen (Es en Ceder) bevinden zich op de eerste verdieping.

De woningen beneden staan met elkaar in verbinding door een patio; een gemeenschappelijke ruimte. De lift en trap naar de eerste verdieping komen eveneens uit in de patio.
Iedere woning beschikt over 9 of 10 individuele kamers met een gemeenschappelijke keuken en woonruimte.

Voor wie?

Volwassenen met een verstandelijke beperking die beschikken over een persoonsvolgend budget kunnen in Leef terecht. Bijkomende beperkingen vormen geen probleem. Een bijkomende voorwaarde is dat de (toekomstige) bewoner moet kunnen functioneren in groep.

Op welke manier?

We vertrekken vanuit de behoeften en wensen van de bewoners. Daardoor kan het leven in Leef  voor iedereen een beetje verschillend zijn.

De persoonlijke kamers zien er allemaal anders uit.

Elke woning heeft een eigen dagstructuur waarin de concrete situaties van het dagelijks leven als wassen, eten, dagbesteding, vrije tijd, ontspanning, rust en slapen een plaats krijgen. De bewoners worden hierbij zoveel mogelijk betrokken, naargelang hun mogelijkheden.

Er wordt gewerkt met visuele ondersteuning om het aanbod aan de bewoners duidelijk te maken.

De bewoners leven in groep, maar hebben daarbij een individuele invulling nodig, met voor ieder een voldoende afwisseling tussen rust en activiteit.

De begeleiders begeleiden en ondersteunen de bewoners, aangevuld met andere diensten als verpleging, kiné, activiteitencoördinator.

De kinesist begeleidt een aantal bewegingsactiviteiten en geeft individuele kiné aan de bewoners die dit nodig hebben.

Sociale contacten vinden we belangrijk.

Daarom zijn er verschillende activiteiten die overkoepelend worden georganiseerd, zodat er nog contacten met de bewoners van andere woningen mogelijk zijn:  netbal, zwemmen Zevenbergen, Lier of Nijlen, soep maken, beweging (wandelen, fietsen, …), belevingsactiviteiten (muziek, snoezelen…), creatieve activiteiten (kaartjes, versiering maken..), handwerk, bingo, vormende activiteit (“cursus”, SMOG), uitstappen.

Daarnaast is er ook aandacht voor de contacten tussen de bewoners en de deelnemers van het dagcentrum. Voor sommige bewoners is er een aanbod in het dagcentrum, hetzij voor alle dagbesteding, hetzij voor bepaalde activiteiten. Een aantal activiteiten worden samen met het dagcentrum georganiseerd.

Op grotere feesten wordt er gezamenlijk gevierd (jubilarissenfeest, zomerfeest) met alle deelnemers van het dagcentrum en alle bewoners.

Waar mogelijk nemen we deel aan activiteiten in de maatschappij (fitness, openbaar zwembad,…) of met andere voorzieningen of organisaties (volksdansgroep Marjolijntjes voor mensen met een beperking, turnen in Lier, zwemmen Zevenbergen, netbal in competitie met andere voorzieningen…)

Heb je een vraag?