Onze historiek

Leef ontstaat uit een initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De aanleiding tot de oprichting was het gebrek aan opvangmogelijkheden voor de kinderen, na de beëindiging van hun schoolopleiding in het buitengewoon onderwijs.

De vzw Leef gaat van start op 9 november 1976. De statuten verschijnen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september 1977. Op 1 april 1978 wordt een dagcentrum opgestart met 9 deelnemers in de gebouwen van vzw SCHEP VREUGDE, op Antwerpen-Linkeroever. Leef blijft binnen deze accommodatie werken tot 5 november 1984. In deze periode van 6 jaar, groeit Leef uit tot een werking met 25 deelnemers.

Op 5 november 1984 verhuist iedereen naar het nieuwe dagcentrum te Ranst. Men biedt er dagopvang en begeleiding aan 30 meerderjarige personen met een matige tot diepe verstandelijke beperking.

Na renovatiewerken opent  op 1 januari 1986 het dagcentrum Linkeroever terug haar deuren. Uitgerust voor 20 deelnemers, wordt er door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  aanvankelijk een erkenning toegestaan voor 10 personen.

Per 1 januari 1990 geeft men groen licht voor de begeleiding van 20 deelnemers. In 1994 wordt in Ranst het “Tehuis niet-werkenden” in gebruik genomen. De bouw van aparte activiteitenlokalen wordt mee opgenomen in dit project.

De 5 woningen, verbonden door een patio, worden gerealiseerd in een tijdspanne van 20 jaar.
Sedert maart 2015 biedt Leef ondersteuning aan 48 bewoners.  Aanpalend hieraan werden in 2011 een polyvalente zaal, administratielokalen, een wasruimte, een werkatelier, een vergaderzaal en een kinélokaal afgewerkt.
Dit gebouwencomplex staat in functie van de hele voorziening.

In 2021 wordt de afdeling van Linkeroever gesloten en stromen de aldaar gevestigde deelnemers en medewerkers door naar de lokale dagondersteuning van Katrinahof.

Vanaf 2022 huurt Leef vzw een pand in Ranst, grenzend aan het Zevenbergenbos. Het project de Vlier betekent een uitbreiding van de dagbestedingsactiviteiten waarbij kleinschaligheid, rust en natuurbeleving staakwoorden zijn.