Klokkenluidermeldpunt

Wat is een klokkenluider?
Een klokkenluider is iemand die (vermoedens van) onregelmatigheden over een organisatie wil melden aan instanties die daartoe actie kunnen ondernemen. Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, corruptie, inbreuken op vlak van milieubescherming, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, arbeidsomstandigheden, enz.
Leef vzw heeft hiervoor een intern meldpunt ingericht.

Voor wie?
Het meldpunt staat open voor iedereen die een probleem wil melden, zoals werknemers, leden, vrijwilligers, leveranciers, klanten …
Wanneer u een melding maakt, zal uw identiteit niet bekendgemaakt worden tenzij u daartoe toestemming geeft. U geniet bescherming tegen mogelijke nadelige gevolgen in verband met uw klacht.

Verdere stappen
Binnen uiterlijk 7 dagen ontvangt u als melder van een probleem een ontvangstbevestiging, tenzij u anoniem wenst te blijven.
Na de melding volgt een intern onderzoek en kan er bijkomende info opgevraagd worden. Binnen een termijn van 3 maanden volgend op de melding, zal de melder feedback ontvangen over de opvolging van de klacht.

Hoe een probleem melden?
Een melding via het interne meldingskanaal is mogelijk per mail of per brief. Indien u anoniem wenst te blijven, dient u het probleem per brief te melden.

  • per mail: klokkenluider@leefvzw.be
  • per brief: Leefvzw – t.a.v. Meldpunt Klokkenluider, Herentalsebaan15, 2520 Ranst met duidelijke vermelding “VERTROUWELIJK”

Een melding via het externe meldingskanaal kan ook. Surf hiervoor naar www.federaalombudsman.be