Doelstellingen

1. Een sfeer scheppen waarbij alle deelnemers en bewoners zich goed voelen, waarbij zij zich als persoon aanvaard weten.

We vertrekken vanuit de gelijkwaardigheid van alle personen. We streven ernaar om hen zich hier goed te laten voelen en bij te dragen tot het verhogen van de kwaliteit van hun (en ons) leven. In de relatie die we met hen aangaan, krijgt dit vorm

2. Het ontwikkelen van de aanwezige mogelijkheden en het onderhouden van de reeds verworven vaardigheden in levensechte situaties, met het doel zich te ontplooien als persoon in al zijn aspecten.

We vertrekken vanuit de behoeften en beleving van elke persoon op verschillende domeinen, namelijk: lichamelijke, psychische, emotionele, sociale, seksuele, relationele en zingeving. De belevingswereld en het aankunnen van de persoon is het vertrekpunt voor het aangeven van mogelijkheden en grenzen.

Het vertrekken vanuit de behoeften houdt in dat we een fundamenteel respect tonen voor de eigen invulling van elk persoon, van het accepteren van een andere vorm van invulling dan de onze. Verschillende invullingen kunnen naast elkaar bestaan voor zover ze geen onrecht doen of schade berokkenen aan die van anderen.

3. Onderhouden en uitwisselen van contacten met de familie of het sociale netwerk om dit te betrekken bij het leven en werken in het dagcentrum en de woningen en om het dagcentrum en de woningen te informeren over het leven thuis.

We vertrekken vanuit de behoeften en beleving van elke persoon op verschillende domeinen, namelijk: lichamelijke, psychische, emotionele, sociale, seksuele, relationele en zingeving. De belevingswereld en het aankunnen van de persoon is het vertrekpunt voor het aangeven van mogelijkheden en grenzen.

Het vertrekken vanuit de behoeften houdt in dat we een fundamenteel respect tonen voor de eigen invulling van elk persoon, van het accepteren van een andere vorm van invulling dan de onze. Verschillende invullingen kunnen naast elkaar bestaan voor zover ze geen onrecht doen of schade berokkenen aan die van anderen.