Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vergadert tweemaandelijks en laat zich telkens grondig inlichten over de werking en de diverse activiteiten van de dagcentra en de woningen. Hij beslist over opname van deelnemers en bewoners, aanwerving van personeel en belangrijke uitgaven. Hij houdt zich bezig met het onderhoud van de gebouwen en omliggende terreinen.
Hij is verantwoordelijk voor het financieel welzijn van de VZW.

Het bestuursorgaan zorgt voor de public-relations van de VZW.

Tenslotte organiseert hij alle activiteiten, die nuttig en noodzakelijk zijn om het welzijn van de deelnemers en bewoners te garanderen.
Voor dit alles worden, waar nodig, werkgroepen opgericht met adviserende bevoegdheid.

Samenstelling

Het bestuursorgaan is samengesteld uit 11 leden, verkozen door de algemene vergadering.

Voorzitter: Herman Durieux

Penningmeester – Ondervoorzitter: Edwin Van den Brande

Secretaris: Tony Van Den Heuvel

Leden:

Nancy Ceuppens
Paul Crauwels
Raf Dykers
André Goossens
Peeters Christel
Myriam Thys
Annemie Van Dyck
Guido Wittocx