Collectief overleg

 

Binnen Leef heeft elke afdeling haar collectief overleg. Deze vertegenwoordigen alle bewoners en deelnemers. Om de vier jaar worden zij verkozen.

Tussen de voorziening en het collectief overleg is er overleg i.v.m. wijzigingen:

  • aan de dienstverleningsovereenkomsten
  • aan het kwaliteitshandboek
  • in het concept van de voorziening.

Samenstelling

Hier vindt u de samenstelling van het collectief overleg.

Dagcentrum

Voorzitter: Guido Pletinckx

Leden:

Rika Vloebergh
Charlotte Wilking
Viviane Mouwen
Ann Van den Bosch
Ludo Lysen
Mathieu Evers

Woningen

Voorzitter: Willy Pets

Leden:

Jeanne Rombouts
Albertine Rongé
Nadine Van De Walle

Samenstelling Klachtencommissie

Vertegenwoordiger inrichtende macht: Annemie Van Dyck

Vertegenwoordigers collectief overleg:

Rika Vloebergh
Charlotte Wilking