Collectief overleg

Binnen Leef heeft elke afdeling haar collectief overleg. Deze vertegenwoordigen alle bewoners en deelnemers. Om de vier jaar worden zij verkozen.

Tussen de voorziening en het collectief overleg is er overleg i.v.m. wijzigingen:

  • aan de dienstverleningsovereenkomsten
  • aan het kwaliteitshandboek
  • in het concept van de voorziening.

Samenstelling

Hier vindt u de samenstelling van het collectief overleg.

Dagcentrum

Voorzitter: Guido Pletinckx

Leden:

Linda Mertens
Rika Vloebergh
Charlotte Wilking

Woningen

Voorzitter: Willy Pets

Leden:

Karel Van Laer
Gilberte De Graeve
Ghislaine Diercken
Jeanne Rombouts
Albertine Rongé
Nadine Van De Walle
Reinhilde Lenaers

Samenstelling Klachtencommissie

Vertegenwoordiger inrichtende macht: Annemie Van Dyck

Vertegenwoordigers collectief overleg:

Rika Vloebergh
Ghislaine Diercken
Charlotte Wilking
Reinhilde Lenaers

Herentalsebaan 15, 2520 Ranst

03 / 485 75 49

info@leefvzw.be

Leef