Dagcentrum

Wat en waar?

Ons dagcentrum is gelegen in een landelijke omgeving te Ranst.

Van maandag tot vrijdag krijgen een 40-tal personen hier hun dagondersteuning.
Zij zijn onderverdeeld in 3 leefgroepen.

 • Leefgroep klimop
 • Leefgroep klaver
 • Leefgroep hop

Er wordt zowel binnen de leefgroep als leefgroepoverstijgend gewerkt.
Sommige deelnemers maken gebruik van ons georganiseerd vervoer, anderen komen met eigen vervoer.

Voor wie?

In ons dagcentrum werken volwassenen met een verstandelijke beperking die beschikken over een persoonsvolgend budget.
Een bijkomende voorwaarde is dat de deelnemers moeten kunnen functioneren in groep.

Op welke manier?

Ons gemotiveerd team zorgt voor allerlei activiteiten. Die activiteiten lopen volgens een vaste structuur, doch inspraak van onze deelnemers vinden we zeer belangrijk. In de mate van het mogelijke (aanbod en individuele mogelijkheden) mogen onze deelnemers kiezen aan welke activiteit ze willen deelnemen (bv uitstap, projectwerking, …).
Binnen de werking krijgen (huishoudelijke) taken, denkoefeningen, schoolse vaardigheden, onderhouden SMOG, belevingsactiviteiten, buitenwerk, creatieve activiteiten, multimedia, ontspanning, vorming, feesten en uitstappen een plaats. We volgen het ritme van een kalenderjaar en passen onze activiteiten hieraan inhoudelijk aan.

We besteden ook veel aandacht aan beweging. Afhankelijk van de noden en mogelijkheden kan dit in groep gebeuren (via leefgroep, via ergo).

Waar mogelijk nemen we deel aan activiteiten in de maatschappij (bv. openbaar zwembad, uitstappen) of met andere voorzieningen of organisaties (zwemmen Zevenbergen, netbal in competitie met andere voorzieningen, sportdag, …).

Het onderhouden van sociale contacten vinden we ook belangrijk. Er zijn dan ook contacten met onze bewoners (bv. netbal) en/of de deelnemers van andere voorzieningen.

Grotere feesten worden gezamenlijk gevierd (jubilarissenfeest, zomerfeest); met alle deelnemers en bewoners!

Heb je een vraag?



  Herentalsebaan 15, 2520 Ranst

  03 / 485 75 49

  info@leefvzw.be

  Leef