Schuur

Omdat het dak van de schuur bouwvallig was en moest hersteld worden, zagen wij ons verplicht een officiële bouwaanvraag in te dienen. Omdat de schuur in een natuurgebied ligt bracht dit extra werk met zich mee. Het architectenbureau Faktordertig heeft zich hier over ontfermd.

Het volledige domein van de Vlier ligt in een natuurgebied en is onderworpen aan strikte regels. Na  het inwinnen van advies bij de betrokken instanties werd een uitgebreide bouwaanvraag opgesteld en ingediend.

Drie partijen moesten hun goedkeuring geven, wat het proces complex maakte :

  1. college van burgemeester en schepenen van Ranst
  2. agentschap voor Natuur en Bos
  3. dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen  (het domein grenst aan een gebied van Natuurpunt, dat jarenlang het domein mee heeft onderhouden. Hun raad werd eveneens opgevolgd.)

Na een lang en wat hobbelig parcours  werd de bouwaanvraag  goedgekeurd.De enige beperking: het kappen van de jonge lindebomen achteraan het domein.

In het oorspronkelijke plan zouden het dak en de wanden in zweeds rood worden uitgevoerd. Omdat er protest kwam van de buren en ook uit praktische overwegingen werden de wanden “natuurlijk” gehouden en werd enkel het dak in het rood uitgevoerd, conform de bouwaanvraag.

De huidige indeling is het resultaat van grondig overleg tussen Leef en de architecten. Het idee om een doorgang te creëren naar de geitenwei en de groentetuin vonden wij leuk. Het ‘Box in Box’ –  principe dat werd voorgesteld won direct de aandacht en werd aanvaard. Zoals jullie kunnen opmerken staan de ruimtes aan de binnenzijde van de dragende constructie. Zo wordt het originele ontwerp van de schuur gerespecteerd. Een gaanderij aan de zijkant geeft de schuur een open karakter en verhoogt de kwaliteit van de werking tijdens natte zomerdagen.