Het bakhuisje

Dit bakhuisje werd waarschijnlijk in 1873 gebouwd, samen met de hoeve. De oorspronkelijke broodoven werd ofwel nooit gebouwd of spijtig genoeg verwijderd, de schouw daarentegen werd wel afgewerkt. Het huisje zelf is bouwvallig en dient volledig gerestaureerd te worden. Je kan duidelijk zien dat het bakhuisje voor meerder doeleinden werd gebruikt. Wij denken dat er vroeger zowel kippen als varkens in verbleven.

Wij zoeken nog sponsors maar ook een enthousiaste metser / aannemer die zich er dit of volgende  jaar mee wil over ontfermen. Wij hebben alvast een team vrijwilligers die willen helpen.

Een beperkt budget werd vrijgemaakt maar zal niet toereikend zijn. De dienst Regionaal Landschap de Voorkempen vzw stelt kennis en financiele middelen ter beschikking.

In afwachting hebben wij alvast wel enkele enthousiaste bakkers die, eenmaal het bakkershuisje klaar is, op geregelde tijdstippen brood willen komen bakken.

Heb je interesse of kan je hulp bieden bel gerust herman op 0478 53 40 86

Wordt vervolgt

U kan nog steeds sponsor worden van dit bakhuisje, de meest biedende wordt Peter/Meter.