Het bakhuisje

Dit bakhuisje werd waarschijnlijk in 1873 gebouwd, samen met de hoeve. De oorspronkelijke broodoven werd spijtig genoeg verwijderd en enkel de schouw schiet er nog van over. Het huisje zelf is bouwvallig en dient volledig gerestaureerd te worden. Je kan duidelijk zien dat het bakhuisje voor meerder doeleinden werd gebruikt. Wij denken dat er vroeger zowel kippen als varkens in verbleven.

Wij zoeken nog sponsors maar ook een enthousiaste metser / aannemer die zich er dit of volgende  jaar wil over ontfermen. Wij hebben alvast een team vrijwilligers die willen helpen.

Een beperkt budget werd vrijgemaakt maar zal niet toereikend zijn. De dienst Regionaal Landschap de Voorkempen vzw stelt zijn kennis ter beschikking en wil ook financieel bijspringen.

In afwachting hebben wij alvast wel enkele enthousiaste bakkers die, eenmaal het bakkershuisje klaar is, op geregelde tijdstippen brood willen komen bakken.

Wordt vervolgd.