Leef wordt vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Om haar opdracht te blijven realiseren en verder uit te bouwen, zijn bijkomende middelen nog steeds nodig. Leef blijft daarom aangewezen op het organiseren van lucratieve activiteiten en schenkingen van personen en organisaties.

Eén van die initiatieven betreft onze jaarlijkse wandel- en fietsdag die voor de 33ste keer zal doorgaan en dit op zondag 14 mei 2023. Wij verwelkomen die dag ongeveer 2.500 bezoekers op onze terreinen. Voor dit evenement zijn wij op zoek naar sympathisanten die ons willen steunen.

Dit kan op 3 manieren:

SPONSORINGGIFTTOMBOLA
op rekeningnummer
BE21 4079 0378 9203 (KREDBEBB) *

met vermelding:
“sponsoring OLT 2023”

* ander rekeningnummer dan voorgaande jaren
op rekeningnummer
BE21 4079 0378 9203 (KREDBEBB) *

met vermelding:
“gift OLT 2023”


vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

* ander rekeningnummer dan voorgaande jaren  
het schenken van een prijs voor de tombola die aan de over-LEEF-tocht is verbonden
(de prijzen moeten in ons bezit zijn
voor 5 mei 2023)


!!! Bij een gift wordt een fiscaal attest verstuurd naar de naam én het adres van de opdrachtgever zoals vermeld op het BANKAFSCHRIFT dat Leef ontvangt.
Als u reclame plaatst, betreft dit SPONSORING ( = geen fiscaal attest)

U kunt mij ook altijd persoonlijk contacteren op volgend nummer:
03 / 485.75.49 (Liesbet Jordaens).