Wadi

Wadi ( Water Afvoer Drainage Infiltratie). Conform de bouwvoorschriften wordt het hemelwater van de schuur ( 200 m² ) opgevangen in een 15 m³ groot ondergronds waterreservoir. Deze loopt vervolgens over in deze WADI om zo het water rustig in de grond te laten sijpelen. Er wordt dus van de schuur geen hemelwater naar de riolering gevoerd. De WADI is ongeveer 20 m³ groot en is 1,2 m diep. Wij  hebben deze in de geitenwei laten leggen, er van uitgaande dat de geiten hier wel blijf mee weten. De WADI zal snel dichtgegroeid zijn  en binnenkort nog amper opvallen in zijn omgeving.

Het regenwater van het dakje boven de geitenstal loopt in de geiten drinkbak, dat op zijn beurt overloopt in de WADI.