Thomas More

In 2021 selecteerde de Thomas More hogeschool het project De Vlier als eindwerk voor hun laatstejaars studenten. Leef moest enkel de materialen en het vervoer betalen en kon op die manier heel wat geld besparen.

Omdat wij een beroepsprocedure hadden lopen inzake de bouwvergunning kon er niet aan de schuur gewerkt worden en waren de leerlingen verplicht om een “prefab” alternatief uit te werken. De hele constructie werd opgezet naast de boerderij om nadien terug gedemonteerd en gestockeerd te worden. 

Van zodra de positieve uitspraak van de provincie ons bereikte heeft Leef alles naar de schuur verhuisd en terug opgebouwd. Deze aanpak was wat ongelukkig en omslachtig maar werd door beide partijen toch als een succes ervaren.

Het volledige traject werd voor Leef opgevolgd door Paul Crauwels en Guido Torfs, beiden eminces grises op dit domein.