Geiten

Eigen aan een beleeftuin, zeker op een boerderij, is de aanwezigheid van dieren. Daarom werd vanaf het begin beslist om zeker kippen en geiten te houden. Konijnen zijn mogelijk maar gezien hun ontsnappingsdrang nog maar een optie .

De kippen zorgen voor het opruimen van huishoudelijk afval en produceren eitjes die de conciërge of vrijwilligers mogen consumeren. Onze deelnemers kunnen de eitjes rapen als ze dat willen.  De kippen krijgen een veilig hok dat bestand is tegen nachtelijk vossenbezoek. Ze krijgen 25 m² loopruimte aan de achterkant van de geitenwei.

Eén van de meest “kindvriendelijke” dieren zijn dwerggeitjes. Wij hopen dat onze deelnemers vrienden kunnen worden van deze viervoeters. Een stal en een wei van 200 m² voor 5 geitjes werd voorzien.

De geitjes werden geschonken door Marieke Gios , voormalig administratief directeur in Leef.

Wij hopen dat onze deelnemers en de geitjes  aan elkaar zullen wennen.

Meerdere taken zullen nodig zijn  :

  • borstelen van de geitjes ( het vooral eigen maken bij de lammeren)
  • onderhouden van de geitenstal
  • onderhoud van de wei
  • bijvoederen met droog voedsel onder  de vorm van hooi.
  • bijvoederen met korrels
  • voorzien van drinkwater
  • tweejaarlijkse controle door een dierenarts.

Het grote raam (uit veiligheidsglas) dat werd voorzien laat onze minder mobiele deelnemers toe mee te genieten van de activiteiten in de stal.

De geitenstal werd zodanig gebouwd dat het voederen van hooi op een praktische en risicovrije manier kan gebeuren. Naast de geitenstal is een hooi- en stro-opslag voorzien, een deuropening op hoogte laat toe om het hooi en het stro zonder risico’s te kunnen uitvoeren. 

De hooi- en stro-opslag kan desgewenst ook gebruikt worden als snoezelruimte