Raad van Bestuur

Werking

De Raad van Bestuur vergadert tweemaandelijks en laat zich telkens grondig inlichten over de werking en de diverse activiteiten van de dagcentra en de woningen. Hij beslist over opname van deelnemers en bewoners, aanwerving van personeel en belangrijke uitgaven. Hij houdt zich bezig met het onderhoud van de gebouwen en omliggende terreinen.
Hij is verantwoordelijk voor het financieel welzijn van de vereniging en de voorzieningen.


De Raad zorgt voor de public-relations van de vzw .


Tenslotte organiseert hij alle activiteiten, die nuttig en noodzakelijk zijn om het welzijn van de deelnemers en bewoners te garanderen.
Voor dit alles worden, waar nodig, werkgroepen opgericht met adviserende bevoegdheid.

 

Samenstelling

De Raad is samengesteld uit 11 leden, verkozen door de algemene vergadering.

 

Volgende vergadering

Dinsdag 22 september 2020 om 20u00.