Gebruikersraad

Werking

Binnen Leef heeft elke afdeling haar collectief overleg. Deze vertegenwoordigt alle bewoners en deelnemers. Om de vier jaar wordt de raad verkozen.

Tussen de voorziening en het collectief overleg is er overleg i.v.m. wijzigingen

 

Samenstelling

Voor de samenstelling van het collectief overleg, klik hier