Dagcentra

De deelnemers zijn volwassenen met een matig tot diepe verstandelijke beperking.
Eventuele bijkomende beperkingen vormen geen beletsel.
 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze op vlak van mobiliteit niet bedlegerig zijn.

De deelnemers worden opgevangen in groepsverband.

Bijkomende opnamevoorwaarden zijn:

 

Dagcentrum Ranst