Algemene Privacyverklaring

 

Leef vzw hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert je privacy. We houden ons bij de verwerking van je gegevens aan de wetgeving die van toepassing is, nl de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming
 

Dit betekent dat we je volgende garanties geven:
 

Als je vragen of klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met Kevin Dyck (info@leefvzw.be)

Klachten kunnen ook gericht worden naar de Vlaamse Toezichtcommissie https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie